Algemene voorwaarden:

1.Afspraken
1.1 De leerling zorgt ervoor op het afgesproken tijdstip en plaats klaar te staan. Is de leerling te laat dan wacht de instructeur 10 minuten op de afgesproken plaats.
Ben je er dan nog niet, dan komt de rijles te vervallen en wordt deze voor 100% in rekening gebracht.

1.2 De leerling mag de rijles tot 24 uur voor de les verzetten of afzeggen. Rijlessen die korter dan 24 uur voor de les worden afgezegd worden voor 50% in rekening gebracht,
tenzij er sprake is van het overlijden van een naast familielid of als je een doktersverklaring kan overleggen.

1.3 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie omtrent zijn/haar medische en/of psychische toestand medicijn-, alcohol- of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.

2.Betalingen
2.1 Betalingen dienen voor aanvang van de rijles voldaan te zijn.
Bij termijnbetaling dient deze voor aanvang van het termijn voldaan te zijn.
2.2 Tussenijdse toets en examens worden pas geboekt nadat de betaling hiervan heeft plaats gevonden.

3.Pakketten
3.1 Niet gebruikte lessen worden na afloop van de cursus tegen het pakket-uurtarief terugbetaald.

4.Examens
4.1 De leerling is zelf verantwoordelijk voor de documenten die benodigd zijn voor het praktijkexamen en de tussentijdse toets.

4.2 Een voor de leerling ingekocht examen kan alleen de eerste 24 uur kosteloos geannuleerd worden, daarna worden de CBR-kosten in rekening gebracht.

5.Gratis proefles
5.1 De gratis proefles geldt alleen voor leerlingen die nog niet eerder gelest hebben.
5.2 Voor aanvang van de gratis proefles dien je je te identificeren.
5.3 Alleen volledig ingevulde inschrijvingen ( voor- en achternaam) worden in behandeling genomen.
5.4 Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, verklaart de leerling bij aanvang van de eerste rijles minimaal de leeftijd van 16 1/2 jaar te hebben.